• ig
  • Facebook

罕動身心靈 身心律動遊樂園工作坊

  • 日期: 2023.11.17, 2023.12.15, 2024.1.5 (星期五)
  • 時間: 03:00pm - 05:00pm
  • 地點: 活動室1至3
  • 主辦機構 / 團體: 香港復康會
  • 導師 / 講者 / 表演者: 王廷琳
  • 費用: $10 一節
  • 報名 / 登記: https://forms.gle/hh7XaLNpYtgQRgaq9
  • 查詢: 2794 3010 (肖姑娘) / shirley.xiao@rehabsociety.org.hk

唱歌是令人快樂的止痛藥、舞動令你流連忘返。這個為罕見神經肌肉疾病患者及家屬而設計的律動工作坊,由知名舞蹈家王廷琳先生,帶領學員在音樂、旋轉、自由律動中,探索身心靈的連結,並在友伴同行中,輕探「生」與「病」的課題,一起編織舞在當下的美好時光。

Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區
Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區 Quarryside 舍區
prev
next